Loading...
+31 252 769 133

1 Gebruik Persoonsgegevens (privacy statement) Welkom! Goed dat u ons privacy statement leest, dat betekent namelijk dat u privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor u opgesteld zodat voor u duidelijk is wat er met uw gegevens gebeurt als u onze website bezoekt of een bestelling plaatst via onze webshop.

Wie zijn wij?  Handmade Hobby, Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

We hopen dat u dit privacy statement leest omdat u onze website bezoekt, een bestelling bij ons plaatst voor een of meer producten of u inschrijft voor onze nieuwsbrief. Als dit zo is, dan gaat dit privacy statement over uw persoonsgegevens. Voor het gemak gebruiken we het woord gegevens als we het over uw persoonsgegevens hebben. Volgens de wet, de AVG (in het Engels: GDPR) heet u in deze situatie de betrokkene. Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn stukjes informatie waardoor andere mensen kunnen zien of begrijpen dat het over u gaat. Bijvoorbeeld als u een voornaam en achternaam invult bij het plaatsen van een bestelling, dan begrijpt de persoon die dit formulier ontvangt en leest dat u een bestelling hebt geplaatst. Welke gegevens verzamelen wij? Als u onze website bezoekt, een webformulier voor een bestelling of donatie invult of een bestelling plaatst via de bestel-app dan krijgen wij informatie over u. In dit privacy statement leggen we u uit welke informatie dit is en wat we er mee doen. Niet alle gegevens zijn persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben. Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we verzamelen.

2 Bij het plaatsen van een bestelling op onze website We vragen u de velden in te vullen waarbij we een * hebben geplaatst. Deze gegevens vragen we omdat we deze nodig hebben om uw bestelling te bevestigen en te bezorgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst (bestelling) met u. Voor een gedeelte zijn we ook wettelijk verplicht om deze gegevens aan u te vragen. Op het bestelformulier bent u dus niet verplicht om uw telefoonnummer op te geven. Maar het is wel handig als u het invult, omdat we u dan eenvoudiger en sneller kunnen benaderen als er iets niet goed is gegaan met de levering van de bestelling. U mag ook zelf kiezen of u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u deze velden wel invult, dan verwerken we dus ook die gegevens van u. Uw betaalgegevens. We weten alleen welke betaalmethode u kiest en welk bedrag u aan ons gaat betalen. De betaling en daarbij behorende (bank)gegevens worden door een derde partij verwerkt. Op dit formulier bent u niet verplicht om uw telefoonnummer op te geven. U mag ook zelf kiezen of u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u deze velden wel invult, dan verwerken we dus ook die gegevens van u. Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief Wij vinden het geweldig dat u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen. Uiteraard kunt u zich altijd weer uitschrijven als u dat wilt. Iedere nieuwsbrief bevat ook een afmeldlink.

3 Als u onze website bezoekt Als u onze website bezoekt via een computer of mobiel toestel, dan wijzen we u erop dat uw computer of mobiele toestel zelf ook gegevens met ons kan uitwisselen. Via uw browserinstellingen of uw instellingen op uw computer of mobiele toestel (uw telefoon of tablet) kunt u zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld. Op onze website gebruiken we ook programma s voor analyse doeleinden. Door dit programma kunnen wij zien hoe vaak, op welke tijdstippen, welke pagina s en hoe lang bepaalde pagina s van onze website worden bezocht. Dit programma verzamelt alleen gegevens die we kunnen herleiden naar u of uw computer of toestel. Op onze website ziet u ook de logo s van Facebook en andere social media. Zoals we inmiddels allemaal weten verzamelen deze partijen door middel van het plaatsen van cookies ook gegevens van u als onze website bezoeker. We verwijzen u naar de privacyverklaringen en privacysettings van deze partijen voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt en wat uw invloed hierop is. Als u ons mailt, belt of schrijft De gegevens die u dan aan ons geeft. Wat doen wij met uw gegevens? (de doeleinden van de verwerking) We verzamelen uw gegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen: 1. Ervoor te zorgen dat u alle functies kunt gebruiken op de website Voor verschillende functies op de website is het nodig om gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld in het winkelmandje. 2. De bestellingen te kunnen leveren De gegevens die u invult over een bestelling gebruiken we om de bestellingen te kunnen leveren, maar ook om bijvoorbeeld per de bestelling te bevestigen of om u een e- mail met een link naar een betaalmogelijkheid te kunnen sturen als de betaling niet is gelukt.

4 Als u zelf met ons contact hebt gezocht dan gebruiken we uw gegevens om uw vraag of klacht te beantwoorden. 6. Analyses uit te voeren op het gebruik van de website om meer inzicht te krijgen in de werking. We zijn natuurlijk enorm nieuwsgierig of de website makkelijk is om te gebruiken. Daarom gebruiken we uw gegevens en kunnen wij via een tool Google Analytics zien hoe vaak de website wordt bezocht, op welke tijdstippen, op welke apparaat en hoe lang. Wilt u precies weten welke gegevens worden verzameld en hoe Google Analytics met uw gegevens omgaat, klik dat hier. Via uw computer of mobiele toestel kunt u zelf het delen van deze gegevens door uw computer of toestel aan of uitzetten. Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van uw gegevens? (de grondslagen) Een van de principes van het privacyrecht – het recht dat het gebruik van uw gegevens regelt – is dat dit alleen mag gebeuren als daar een wettelijke grondslag voor is. Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: Uitvoering van een overeenkomst met u. Dit is van toepassing als u een bestelling bij ons plaatst of een donatie aan ons doet. Op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming geven voor het toesturen van een nieuwsbrief. Dit betekent dat u uw toestemming ook kan intrekken. Dit kunt u doen door middel van de bekende unsubscribe / opt-out /afmeldknop onder aan iedere waarbij we de nieuwsbrief sturen. Vanwege een wettelijke verplichting. Als u een betaling aan ons doet dan zijn er wettelijke verplichtingen voor ons om de transactiegegevens te bewaren. Op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw gegevens voor het realiseren van onze missie, het helpen van kwetsbare kinderen. Omdat u bijvoorbeeld kinderpostzegels hebt gekocht, helpt u ons met het realiseren van onze missie. In dat kader kunnen wij u ook in de toekomst benaderen om ons te helpen of om u te informeren over onze projecten. Uiteraard is dat geheel vrijblijvend en kunt u aangeven dat u dat niet wilt, dat is het zogenaamde recht van verzet. Wij zullen u dan verder niet telefonisch of per benaderen. Door deze waarborgen in te bouwen menen wij dat we rekening houden met uw privacybelang en uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang mogen gebruiken. Hebt u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw gegevens?

5 Dit privacy statement gaat nog steeds over uw gegevens. U hebt daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U mag ons dus vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van u verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij u hier een antwoord op. U hebt ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kunt u voor een groot deel zelf beheren via uw profiel en instellingen van uw browser van uw computer of op uw mobiele toestel. Als wij uw toestemming hebben gevraagd om gegevens van u te gebruiken, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming. U hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kunt ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht u het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Delen wij uw gegevens met anderen? Ja, we delen uw gegevens. De website hebben we niet zelf ontwikkeld. Dat ziet u ook vermeld staan op onze website. Ook het beheer en de ondersteuning van deze website doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door bedrijven die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook uw gegevens verwerken. Deze ict-bedrijven zorgen ervoor dat bestellingen bij ons binnen komen, dat betalingen worden verwerkt, dat schoolgegevens worden geregistreerd. De bedrijven werken op onze instructie. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin is vastgelegd dat uw gegevens alleen verwerkt mogen worden binnen deze overeenkomst en nooit door hen voor andere doeleinden gebruikt of aan derden beschikbaar gesteld mogen worden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten. Op dit moment geven wij geen persoonsgegevens door aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Volgens de wet die uw gegevens beschermt (de AVG) is het prima als uw gegevens binnen Europa worden gebruikt. Wanneer wij alsnog uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte opslaan, bewaren of er iets anders mee doen, dan sluiten we een extra overeenkomst af met de partij die daar de gegevens bewaart of gebruikt om uw gegevens te beschermen. Zijn uw gegevens veilig bij ons? We vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat betekent dat tijdens het 5

6 gebruik van de website en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij uw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma s gebruiken. Hoe lang gebruiken we uw gegevens? Zo lang als u de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De gegevens van uw bestelling moeten we vanwege onze boekhoudplicht tot 7 jaar na de aankoop bewaren. De gegevens van uw donatie bewaren we ook 7 jaar vanwege dezelfde reden. Andere gegevens bewaren we zolang deze nog relevant zijn voor ons. Wijzigingen van dit privacy statement Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een grote wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om u hier persoonlijk over te informeren. U kunt in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacystatement of dit ook de versie is die u eerder hebt gelezen. Privacystatement, versie 2, juni 2018 Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft het DDMA-keurmerk Privacy Waarborg

Close Menu
×

Cart